Ms. Aaron Liu

Ms. Aaron Liu

Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Address:
Room 4718, Building C2, Wanda Plaza, Xiangjiang Middle Road, Kaifu District, Changsha, Hunan, China
Zip:
410000
Country/Region:
China
Province/State:
Hunan
City:
Changsha

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Sinomada Heavy Industry (Changsha) Co., Ltd.
Operational Address: Room 4718, Building C2, Wanda Plaza, Xiangjiang Middle Road, Changsha, Hunan, China
Website: http://www.sinomada.com
Trang web trên alibaba.com: crawlercrane.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
8 Giao dịch 490,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm